Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin e-usług)

sklepu internetowego działającego w domenie sklep.amberdust.pl

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I.  Postanowienia ogólne.

Rozdział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

Rozdział IV. Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rozdział V. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

Rozdział VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VII. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział VIII. Punkt kontaktowy.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.