Rozdział VII

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie sklep.amberdust.pl jest Karol Dziekoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sygnit Karol Dziekoński decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
 4. imię i nazwisko,
 5. adres dostawy/korespondencyjny,
 6. adres e-mail,
 7. numer telefonu kontaktowego.
 8. Podanie danych, o których mowa w pkt.3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 9. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej DPD, Poczcie Polskiej, Inpost Paczkomaty, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
 10. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.
 11. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 12. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.