Rozdział IV

Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta, które umożliwia składanie zamówień.
 2. Aby dokonać rejestracji można skorzystać z dwóch opcji: w procesie składania zamówienia oraz bezpośrednio ze strony głównej klikając „Załóż konto”
 3. Po kliknięciu zakładki „załóż konto”, o której mowa w pkt. 2, system wyświetla formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, hasło dla założonego konta (min. 6 znaków) oraz adres korespondencyjny/dostawy.
 4. Formularz, o którym mowa w pkt 3 , zawiera także odpowiednio checkbox z informacjami o:

        – zapoznaniu się Usługobiorcy z aktualnym regulaminem e-usług (regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną) wraz z linkiem do jego treści,

        – wyrażeniu zgody na przetwarzanie adresu e-mail dla celów subskrypcji newslettera (pole nieobowiązkowe).

 • Po kliknięciu zakładki „Załóż konto” na adres e-mail Usługobiorcy, podany w procesie rejestracji, zostaje przesłana informacja e-mail o zakończonym procesie rejestracyjnym i założeniu konta.
 • Założenie konta możliwe jest także w procesie składania zamówienia po kliknięciu na zdjęcie produktu.
 • Po wybraniu produktu Usługobiorca rozpoczyna proces składania zamówienia, a także rejestracji jako nowego użytkownika, klikając na liczbę towaru a następnie checkbox „do koszyka”.
 • Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 7, system wyświetla informację o możliwości kontynuacji zakupów lub przejściu do realizacji zamówienia.
 • Aby kontynuować proces rejestracji należy kliknąć ikonę „Złóż zamówienie”.
 • Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt 5, należy kliknąć chceckox „Zamawiam”, który przekierowuje do trzech sposobów złożenia zamówienia: – z możliwością utworzenia konta (ikona ZAŁÓŻ KONTO),

        – za pomocą utworzonego konta (logowanie dla zarejestrowanych),

        – bez konieczności rejestracji i utworzenia konta

 1. Rejestracja nowego użytkownika rozpoczyna się z momentem wyboru ikony ZAŁÓŻ KONTO.
 2. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 7, należy wypełnić pola formularza rejestracyjnego wskazującego następujące dane:
 3. Imię i nazwisko,
 4. e-mail,
 5. hasło,
 6. adres korespondencyjny/dostawy,
 7. numer telefonu
 8. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 7, zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:
 9. pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną z wersją do odczytu,
 10. kolejny z możliwością zapisania się do listy subskrybentów newslettera.
 11. Po wypełnieniu danych, a następnie kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” na adres email Usługobiorcy zostaje przesłana informacja uwierzytelniająca o rejestracji i założeniu konta z podaniem utworzonego loginu.
 12. W kolejnych etapach logowania na stronie sklepu internetowego należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji adres e-mail oraz indywidualnie utworzone hasło.
 13. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
 14. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.
 15. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
 16. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY W TRYBIE ONLINE

Elektroniczny formularz zamówienia

 1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
 2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „do koszyka”.
 3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”, który przekierowuje do dwóch sposobów złożenia zamówienia:
 4. z możliwością utworzenia konta (ikonka „ZAŁÓŻ KONTO”),
 5. za pomocą utworzonego konta („ logowanie dla zarejestrowanych”)
 6. bez konieczności rejestracji i utworzenia konta,
 7. Wybór opcji formularza zamówienia powoduje wyświetlenie się na monitorze pól z koniecznością ich uzupełnienia o wymagane dane osobowe opisane w pkt 12 lit. A
 8. W elektronicznym formularzu zamówienia istnieje możliwość naniesienia uwag w zakresie składanego zamówienia, w odpowiednio w tym celu oznaczonym polu z dogodną edycją tekstu.
 9. Po wypełnieniu danych, aby móc kontynuować zamówienie należy kliknąć przycisk „zamawiam”. System wyświetla zestawienie podanych danych osobowych.
 10. W kolejnych etapach Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu dostawy a także formy płatności za zamówione towary. Dostępne formy dostawy zamówionych towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy” w domenie sklep.amberdust.pl oraz w koszyku Usługobiorcy po dodaniu do niego produktu; po dodaniu produktów do koszyka ukażą się w nim również formy płatności.
 11. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na checkbox „Potwierdzam zakup”
 12. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail

 1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail

Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

 • podanie towaru, w tym określenie jego gatunku a także zamawianej ilości,
 • cenie za wskazany towar,
 • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach)
 • dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)
 • Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

SUBSKRYPCJA BIULETYNU NEWSLETTER

(elektroniczny biuletyn informacyjny o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie internetowej Usługodawcy)

1. Subskrypcja newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

„Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.amberdust.pl  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,

– poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail,  

2. Na podany adres elektroniczny Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem aktywacyjnym o następującej treści:

„Ze strony naszego sklepu internetowego została wysłana prośba dodania tego adresu e-mail do listy newslettera, aby to potwierdzić prosimy kliknąć na poniższy link:

Kliknij tutaj, aby potwierdzić subskrypcję do naszej listy

Z prenumeraty naszego newslettera możesz zrezygnować w każdym czasie. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienia. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę po prostu ją usuń. Nie będziesz zapisany do listy dystrybucyjnej newsletter jeżeli nie klikniesz w link potwierdzający.”

3. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail Usługobiorcy dla celów subskrypcji newslettera możliwe jest w każdym czasie.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nieelektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.

5. Rezygnacja z biuletynu informacyjnego newsletter możliwa jest również poprzez kliknięcie na link anulujący subskrypcję, a znajdujący się w stopce każdego newslettera.